Bureau Internationale Samenwerking

Bureau Internationale Samenwerking is een kleinschalig instituut voor begeleiding van kleine stichtingen die zonder winstoogmerk een bijdrage willen leveren aan armoedebestrijding, de zogenaamde Particuliere Initiatieven. Al jaren helpt BIS gratis deze stichtingen met verschillende organisatorische vraagstukken. Ook bieden wij tegen een zeer laag tarief fondsenwerving aan voor projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Wat BIS Bureau Internationale Samenwerking uniek maakt, is dat het niet afhankelijk is van subsidies. Hierdoor is BIS resultaatgericht, snel en effectief. Bij de fondsenwerving hanteren wij dan ook vaak een no-cure-no-pay regeling.
Sinds november 2008 werkt de Stichting Aman-Iman samen met BIS. Het bestuur heeft regelmatig contact met Martine Stoppelenburg van BIS.
Samen met Martine worden onze projecten en onze strategie besproken. Martine geeft ons advies over de projecten en hoe wij het beste te werk kunnen gaan. Projectplannen en aanschrijven van fondsen, nadat wij alles besproken hebben in onze bestuursvergaderingen, worden door BIS verzorgd.