Help mee

Aman-Iman is volledig afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven en de inzet van vrijwilligers. Elke bijdrage is dus van harte welkom.
Rekeningnummer ABN AMRO: NL65 ABNA 057.69.16.978 t.a.v. Stichting Aman-Iman.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Aman-Iman is een door de Belastingdienst erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Giften aan Aman-Iman zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
Je maakt eenbedrag over op de rekening van de instelling die jewilt steunen. Het dagafschrift van bank of giro of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus.
Meer informatie kun je vinden op de site van de belastingdienst.


Schenken bij testament

Het nadenken over de periode dat we er niet meer zijn, is niet iets dat ons dagelijks bezighoudt. Maar wel belangrijk genoeg om er stil bij te staan.
* Benoemt u een goed doel tot mede-erfgenaam, naast bijvoorbeeld familieleden, vrienden en andere organisaties, dan krijgt het fonds recht op een deel van uw nalatenschap. Dat heet een erfstelling.
* Met een legaat kunt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis nalaten aan het goede doel.


Overige manieren om te helpen

Alle andere manieren van ondersteuning zijn van harte welkom. We zijn bijvoorbeeld altijd op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij activiteiten. Heeft u zelf ideeën voor activiteiten of anderzins, neem dan contact op.