Projecten

De Stichting Aman-Iman heeft naast allerlei vormen van ondersteuning nog verschillende grotere projecten in haar portefeuille.

Een waterinstallatie voor 13 dorpsgemeenschappen van Inadougoum en omgeving.
Graanbank voor Inadougoum.
Het waterfilter project i.s.m. Water4Life van DSM.
Landbouwproject
Bouw opslagloods (start 2018)
Inrichting middelbare school (start 2018)

In de verschillende submenu’s kun je meer lezen over de verschillende projecten.