Bouw en inrichting Apotheek en bouw toiletunits

Doelstelling
In dit project willen we de gemeenschap van Inadougoum ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de lokale sector gezondheidszorgdoor middel van de bouw en inrichting van een gemeenschapsapotheek, waar in totaal 10.000 inwoners van het dorp en omliggende dorpjes baat bij hebben. Daarnaast worden erbij de kliniek en de school 2 toiletunits gebouwd. Deze zijn onder verdeeld in 2 compartimenten. Een voor de meisjes en vrouwen en de andere voor de jongens en mannen.

Doelgroep
Het dorp Inadougoum, waarop dit project betrekking heeft, ligt ongeveer 60 km ten noorden van het dorp Kao, de hoofdstad van de gelijknamige gemeente. In 2021 werd de bevolking van het dorp Inadougoum geschat op ongeveer 4848 inwoners. Bij deze bevolking komt nog de bevolking van de omliggende dorpen Zounout, Bakaré, Abadja Malozen, Zigatt Samiya, Zigatt Djibo, Draha, Tamagol, Tigirnassan en Tadiskrousatt en de rondtrekkende nomadenbevolking in de regio. Dit maakt een totaal van ca. 10.000 mensen uit de gemeenschap Inadougoum en omstreken die gebruik maken van de kliniek. 60 procent hiervan is vrouw. De gemiddelde gezinsgrootte is 7 personen. Kinderen onder de 15 jaar en bejaarden boven de 64 jaar maken respectievelijk 57,39% en 3,51% van de totale bevolking.

Werkwijze en looptijd
De looptijd van de uitvoerende fase is maximaal drie maanden, startend wanneer de financiering volledig beschikbaar is en bij voorkeur in april 2022 zodat de infrastructurele werkzaamheden zijn afgerond als in juni het regenseizoen begint en de bouw bemoeilijkt wordt.
Er wordt een apotheekruimte gebouwd met farmaceutische basisproducten. Medicijnen die zullen worden ingekocht zijn hoofdzakelijk gericht op het voorkomen en behandelen van (complicaties door) veelvoorkomende ziekten zoals acute respiratoire infecties (ARI), malaria, tetanus, mazelen, kinkhoest, diarree, huidziekten, spijsverterings- en parasitaire ziekten en tand gerelateerde ziekten, zoals abcessen.
Daarnaast worden er twee blokken latrines met dubbele compartimenten gebouwd en wordt elektriciteit in de apotheek aangelegd door middel van zonnepanelen.

Beoogde resultaten
De output van dit project is:
– De bouw van een apotheek als aanvulling op de reeds aanwezige kliniek
– De beschikbaarheid van medicijnen

De outcome van dit project is:
– Een sterk verhoogde kwaliteit van de gezondheidzorg voor 10.000 inwoners van Inadougoum en omliggende dorpen.
– De impact van dit project is een verbetering van de volksgezondheid in de regio van Inadougoum.

 

Het volledige projectplan kun je hier bekijken, klik hier
Het projectplan van ONG  Idela, klik hier
Evaluatierapport ONG Idela, klik hier
Evaluatierapport Aman-Iman, klik hier


Donateurs:

Wij hebben van verschillende fondsen een donatie mogen ontvangen voor dit project. De meeste hebben ons verzocht om hun naam en logo niet te vermelden op onze website, nieuwsbrieven of verslagen.
Dat respecteren wij natuurlijk. Onze dank gaat uit naar iedereen die ons project ondersteunt.