Waterinstallatie

Het project was erop gericht de levensomstandigheden van de inwoners van Inadougoum en omgeving te verbeteren, door te voorzien in schoon en voldoende water, d.m.v. een waterinstallatie met een diepte van 720 meter.
In 2013 is de waterinstallatie voor het eerst in gebruik genomen.

Voor het volledige projectplan van de Waterinstallatie, klik hier
Voor het projectplan van fase 2 en 3, klik hier

Evaluatierapporten 2013.
Voor ons evaluatierapport, klik hier
Voor het rapport van ONG Tanakra, klik hier
Voor het Franstalige rapport van ONG Tanakra klik hier
Voor het financiële verslag (Franstalig), klik hier