Landbouwproject, fase 2

Enkele jaren geleden realiseerden wij ons als bestuur dat de mogelijkheden er lagen om een agrarisch project uit te voeren. Het beleid van de overheid bood goede randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie, onze contacten in Niger zijn dusdanig dat een goede projectuitvoering kon worden gegarandeerd en de bevolking van Inadougoum had, als landbouw- en veeteeltboeren, echt ondersteuning nodig om de eigen productie te stimuleren en hierdoor hongersnood tegen te gaan. Een landbouwproject was dus een logisch vervolg op de projecten die we tot nu toe hebben gedaan en kon ertoe leiden dat de bevolking van Inadougoum in toenemende mate zelfvoorzienend werd.

Deze eerste fase is zeer succesvol verlopen. Door de behaalde resultaten, konden de boeren de dorpstuin bebouwen en toewerken naar drie tot vier oogsten per jaar, in plaats van de eenzijdige en beperkte oogst die tot voor kort slechts eenmaal per jaar mogelijk was, als het regenseizoen dit toestond. Er is veelzijdiger zaaigoed ingekocht, waardoor het hele jaar door verschillende gewassen verbouwd worden. De opbrengsten van de dorpstuin zijn bedoeld voor het algemeen nut van het dorp, en worden door de vrouwen verwerkt worden tot maaltijden voor scholen in Inadougoum en omliggende dorpjes en voor het lokale ziekenhuis, waar patiënten uit de hele omgeving liggen.

In 2018 willen we de boerengezinnen van Inadougoum ondersteunen bij het behouden van de resultaten uit de oogsten, door te voorzien in een voorraadmagazijn, waarin de oogst relatief koel, veilig en lang bewaard kan worden. Dit magazijn wordt bovendien behandeld om termieten tegen te gaan. Ook zal het magazijn worden gebruikt om gereedschappen en materialen te bewaren, die nu veelal nog buiten blijven liggen, en om de tractor binnen te kunnen zetten, zodat deze met name in de regentijd niet teveel te lijden heeft.

Het volledige projectplan kun je hier lezen.

Dit project wordt ondersteund door:

      

    

Vertalingen zijn mogelijk gemaakt door:

 

 

 


Het eindverslag van NGO Idela en Stichting Aman-Iman.

Het project Landbouwproject – fase 2 en het schoolmeubilair zijn samengevat in in document, Eindverslag