Landbouwproject

Samen met de dorpsraden, bewoners, Hydraulique Tahoua en NGO Idela zijn we in 2016 gestart met een project om de landbouw in het gebied rondom Inadougoum en de 12 dorpen te versterken en uit te breiden.
Studenten van de Worldschool hebben voor ons onderzoek gedaan naar alle mogelijkheden betreffend moestuinen, gewassen en irrigatie.
Vanuit Niger heeft men een plan opgesteld en zijn er gesprekken gevoerd met de overheid.
Samen met Martine Stoppelenburg van Bureau Internationale Samenwerking in Tilburg heeft het bestuur een projectplan opgesteld en een strategie bepaald over het verkrijgen van gelden in Nederland.

Studenten van de Worldschool hebben voor ons onderzoek gedaan naar alle mogelijkheden betreffend moestuinen, gewassen en irrigatie.
Vanuit Niger heeft men een plan opgesteld en zijn er gesprekken gevoerd met de overheid.
Samen met Martine Stoppelenburg van Bureau Internationale Samenwerking in Tilburg heeft het bestuur een projectplan opgesteld en een strategie bepaald over het verkrijgen van gelden in Nederland.

Voor het projectplan, klik hier
Het eerste evaluatierapport NGO Idela (Frans), klik hier
Het tweede tussenrapport NGO Idela (Nederlands), klik hier
Eindrapport van NGO Idela (Nederlands), klik hier
Eindrapport van Aman-Iman, klik hier