Schoolmeubels voor Bokorat

De Verenigde Naties heeft in haar manifest opgenomen:

“Ieder kind op de wereld heeft recht op onderwijs.”

Dit zijn kinderen in een school Bokorat (Niger).
Ongeveer 1½ jaar geleden werd het dorp overvallen en meer dan 150 vaders en moeders werden op gruwelijke wijze vermoord. Deze kinderen bleven alleen achter. Nu is de school weer opgestart en hopen wij, samen met Nigerezen uit heel Europa, de kinderen weer een beetje te hoop gegeven.


Wij hebben van verschillende fondsen een donatie mogen ontvangen voor dit project. De meeste hebben ons verzocht om hun naam en logo niet te vermelden op onze website, nieuwsbrieven of verslagen.
Dat respecteren wij natuurlijk. Onze dank gaat uit naar iedereen die ons project ondersteunt.

Klik hier voor het projectplan