Graan voor de graanbank

Januari 2014 bereikte ons nieuws uit Niger. De oogsten zijn na de hevige regenval van afgelopen regenperiode en de daarop volgende droogte helemaal mislukt.
In heel Niger dreigt een groot tekort aan o.a. graan.
Van onze partner NGO Tanakra hebben wij vernomen dat handelaren alle voorraden opkopen, om deze straks met grote winsten te verkopen. De prijzen stijgen catastrofaal en de gewone mensen kunnen bijna helemaal niets meer kopen.
Er dreigt weer een enorme hongersnood in het land.
Ook Inadougoum en de andere 12 dorpen zijn getroffen door de mislukte oogst en de steeds hogere prijs van het graan.
Via NGO Tanakra heeft Aman-Iman een noodkreet ontvangen uit het dorp.
Stichting Aman-Iman wil op korte termijn de graanbank in Inadougoum voorzien van extra graan, gierst en bonen om er voor te zorgen dat de bewoners van de dorpen gevrijwaard worden van ernstige ondervoeding. Vooral jonge kinderen, ouderen en zwangere vrouwen ondervinden de meeste problemen van de dreigende hongersnood. NGO Tanakra gaat namens de 13 dorpen o.a. graan halen in het buurland Nigeria. Op deze manier hopen zij voldoende graan in de graanbank te hebben tot de volgende oogst. De dorpen hebben niet voldoende geld om de graanbank te vullen. Zij hebben nog een bedrag nodig van CFA 1.500.000. Omgerekend is dat € 2290,00

Help ons om dit bedrag bij elkaar te krijgen.
Je kunt je bijdrage storten op het volgende bankrekening nummer: NL65 ABNA 057 69 16 978 o.v.v. Graanbank.

Namens alle bewoners danken wij jullie voor jullie bijdrage.
Bestuur en vrijwilligers Stichting Aman-Iman