AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De kans is groot dat je er al iets over gehoord hebt: per 25 mei 2018 hebben we een nieuwe privacywet. Heel Europa is vanaf die datum gehouden aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook de Stichting Aman-Iman neemt deze nieuwe wetgeving inzake privacy en databescherming serieus.
Iedereen die in Europa woont of werkt krijgt met deze wet te maken. Als organisatie krijgen we meer plichten om op een juiste wijze om te gaan met gegevens van persoonsgegevens.

Contactgegevens.
De enige gegevens die wij van jullie bewaren zijn e-mailadressen. Wij verzamelen nadrukkelijk geen andere gegevens.
Aman-Iman gebruikt mailgegevens van alleen voor het versturen van nieuwsbrieven en berichten over door Aman-Iman te organiseren of verrichte activiteiten ten behoeve van onze projecten in Niger.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden.
Wij verstrekken jullie persoonsgegevens nooit zonder jullie uitdrukkelijke toestemming aan derden, tenzij de wet dat van ons verlangt.

Inzage en wijzigen.
Jullie kunnen te allen tijde bij ons om inzage vragen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Je kunt deze gegevens ook door ons laten aanpassen of verwijderen. Je kunt zich daarnaast altijd voor de mailing uitschrijven. Stuurt dan even een e-mail naar: info@aman-iman.nl.