Presentatie plan Moestuinen

Vrijdag 14 maart 2014 vond in het Carolus Clusius te Zwolle het jaarlijkse Wordschool Event plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de studenten van verschillende schollen uit Nederland hun eindproduct aan de opdrachtgevers.
Voor Aman-Iman hadden we aan de studenten de vraag gesteld om een plan te schrijven en onderzoek te starten om moestuinen in Inadougoum te realiseren.
Anne Bouwmeester, Adam Laftih en Brent Riechelman schreven het businessplan.
Annemarijn Nagelhout en Emma Smit beschreven in de paper vooral aan welke voorwaarden men moest voldoen en het opzetten van een moestuin voor het dorp.
Twee prachtige presentaties/plannen, waar Aman-Iman heel veel aan heeft om samen met ONG Tanakra de moestuinen in Inadougoum te gaan uitvoeren.